Tarieven

Ons kantoor hanteert voor particulieren een tarief van € 205,- te vermeerderen met 21% btw. Voor bedrijven is het tarief van € 265,- te vermeerderen met 21% btw.


Mr. Kleijweg verricht zijn werkzaamheden desgewenst op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw inkomen onder de wettelijk vastgestelde grens blijft, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Voor de mensen die minder inkomen hebben dan 90% van het bestaansminimum is vrijstelling van de eigen bijdrage mogelijk zodat ook zij kosteloos van deze gespecialiseerde diensten gebruik kunnen maken. Ook hier blijkt weer dat er geen reden is waarom men niet de hulp van een specialist zou inroepen.


Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp dan wordt door u in overleg met de advocaat een prijsafspraak gemaakt. De inhoud van de afspraak hangt af van het soort zaak en de benodigde werkzaamheden.


Als er moet worden geprocedeerd bij de Rechtbank of de Raad van State dan bent u in beginsel aan de rechtelijke instantie griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl. Uw advocaat zal voordat de procedures worden gestart meer informatie verstrekken over deze kosten.


Ook hier geldt dat mensen die minder inkomen hebben dan 90% van het bestaansminimum vrijstelling van het griffierecht kunnen krijgen. De advocaat zal u daar op wijzen en voor u verzoeken om vrijstelling van griffierecht.


Natuurlijk begrijpen we dat u deze pagina voornamelijk bezoekt om inzicht te krijgen in wat een zaak u gaat kosten en dat dit misschien niet meteen helemaal duidelijk is.


U mag erop vertrouwen dat uw advocaat u bij het eerste kosteloze gesprek (van maximaal 30 minuten) duidelijk uitlegt wat de kosten zijn.