https://mobirise.com/

ALGEMENE INFORMATIE

Advocatenkantoor Kleijweg

  • Advocatenkantoor Kleijweg is een eenmanszaak.
  • De Kamer van Koophandelnummer van Mr. A.G. Kleijweg is 2733 2306. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.De dienstverleningsovereenkomst

Als u cliënt wordt bij ons kantoor, dan wordt de dienstverleningovereenkomst gesloten tussen u en uw advocaat. 

Op de dienstverleningsovereenomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan op deze site en worden desgewenst aan u ter hand gesteld.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatenkantoor Kleijweg

Mr. Kleijweg heeft een beroepsaansprakelijkeidverzekering afgesloten bij de Nationale Nederlanden.

Het per schadegeval bedrag is maximaal € 500.000,-. Omdat de advocaat alleen zaken behandelt die spelen binnen Nederland, is de dekking van de verzekering beperkt tot Nederland.


Bekendmaking registratie rechtsgebieden ex artikel 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur

Mr. A.G. Kleijweg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd als bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, hetgeen mr. Kleijweg verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied:


  • Regulier migratierecht en vreemdelingenbewaring